PLANTINOVA Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań

tel.: +48 606 470 679
biuro@plantinova.pl

designed by perFret
ENG

Plantinova sp. z o.o. realizuje projekt w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”. Jest to przedsięwzięcie ustanowione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi                                     i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).
Głównym celem Programu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt realizowany jest w konsorcjum dwóch podmiotów:

  1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Lider konsorcjum;
  2. PLANTINOVA Sp. z o. o.

 

 

 

PLANTINOVA sp. z o.o.
Spółka celowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”
współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”
ogłasza w dniu 1 kwietnia 2019 r.

I KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).

  • Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 60 tysięcy złotych netto).
  • Termin naboru wniosków: do 14 kwietnia 2019 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: biuro@plantinova.pl)
  • Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNIRZ.

Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”:
Janusz Jankowiak, t. 606470679, e. Janusz.jankowiak@plantinova.pl
Witold Czeszak, t. 604973786, e. witold.czeszak@plantinova.pl

 
PPLANTINOVA sp. z o.o.
Spółka celowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”
współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”
ogłasza w dniu 23 marca 2020 r.

II KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).

  • Kwota dofinansowania projektu: do 95 tysięcy złotych netto.
  • Termin naboru wniosków: do 01 kwietnia 2020 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: biuro@plantinova.pl)
  • Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNIRZ.

 

Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”:
Janusz Jankowiak, t. 606470679, e. Janusz.jankowiak@plantinova.pl
Witold Czeszak, t. 604973786, e. witold.czeszak@plantinova.pl